FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[31-12-2016]

Voortijdige beëindiging van het commissarismandaat   Sinds de aanpassing op 31 december 2016 van artikel 135 van ... > Meer info

[17-10-2016]

Het wetsontwerp tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 2014 tot wijziging van de “auditrichtlijn”... > Meer info

[15-07-2016]

Omzetting van de “auditrichtlijn” en tenuitvoerlegging van de OOB-verordening – Stand van zaken   Op voorstel van... > Meer info

[06-07-2016]

Maatregelen goedgekeurd in België in verband met externe rotatie   In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2016 is ... > Meer info

Nieuw


17-10-2016

Het wetsontwerp tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 2014 tot wijziging van de “auditrichtlijn” en ter uitvoering van de verordening (EU) nr. 537/2014 betreffende specifieke eisen voor de organisaties van openbaar belang is neergelegd in de Kamer. Het wetsontwerp is beschikbaar op de website van de Kamer onder het nummer 2083/01.

 

Copyright HREB 2017 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be