FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[23-05-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2024 is het bericht van 14 mei 2024 gepubliceerd vanwege de federale Mi... > Meer info

[22-05-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2024 is het bericht van 14 mei 2024 gepubliceerd vanwege de federale Mi... > Meer info

[12-04-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 12 april 2024 is het koninklijk besluit van 24 maart 2024 tot benoeming van drie leden ... > Meer info

[02-04-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 2 april 2024 een schrijven gericht aan de Voorzi... > Meer info

Nieuw


23-05-2024

In het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2024 is het bericht van 14 mei 2024 gepubliceerd vanwege de federale Minister, bevoegd voor Economie, met betrekking tot de goedkeuring van de volgende IBR-norm, toepasselijk op de bedrijfsrevisoren: Norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)

De Hoge Raad keurde eerder op 28 februari 2024 het ontwerp van Norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)” goed.22-05-2024

In het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2024 is het bericht van 14 mei 2024 gepubliceerd vanwege de federale Minister, bevoegd voor Economie, met betrekking tot de goedkeuring van de volgende IBR-norm, toepasselijk op de bedrijfsrevisoren: Norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad

De Hoge Raad keurde eerder reeds op 28 februari 2024 het ontwerp van “Norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad” goed.12-04-2024

In het Belgisch Staatsblad van 12 april 2024 is het koninklijk besluit van 24 maart 2024 tot benoeming van drie leden van de Hoge Raad verschenen.

Zijn benoemd voor een termijn van zes jaar:

- De heer Olivier Body

- De heer Emmanuel Pieters

- Mevrouw Sadi Podevijn

De heer Emmanuel Pieters is benoemd tot Voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

Hierbij wensen wij de uittredende leden te bedanken voor hun inzet gedurende vele jaren bij de werkzaamheden van de Hoge Raad.

Wij houden eraan om ook de pas benoemde leden te feliciteren en zijn ervan overtuigd dat een nieuw en hecht team klaarstaat om de activiteiten van de Hoge Raad op een dynamische wijze verder te zetten.

Dit besluit is in werking getreden op 12 april 2024.

Voor de volledige samenstelling van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen kan worden verwezen naar de informatie onder Organisatie – Leden.02-04-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 2 april 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het IBR in verband met de IBR-ontwerpnormen en de verenigbaarheid met het ESEF-formaat.02-04-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 2 april 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het IBR in verband met de wijziging van de bijkomende norm op de in België van toepassing zijnde ISA’s naar aanleiding van de wet van 8 januari 2024 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft.28-03-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 maart 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het ITAA omtrent het uitblijven van het normatief kader voor een aantal wettelijke opdrachten.28-03-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 maart 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het IBR en aan de Voorzitter van het ITAA in verband met het verslag van feitelijke bevindingen betreffende het financieel eindverslag van reëel gemaakte projectgerelateerde kosten bij steuninstrumenten van VLAIO-innovatiesteun – ISRS 4400.28-02-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 februari 2024 een schrijven gericht aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, met in bijlage zijn advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de beroepsbeoefenaars van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief.

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 februari 2024 een schrijven gericht aan de federale Minister, bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, met in bijlage zijn advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de beroepsbeoefenaars van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief.

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 februari 2024 een schrijven gericht aan de federale Minister, bevoegd voor Financiën, met in bijlage zijn advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de beroepsbeoefenaars van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief.28-02-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 februari 2024 een schrijven gericht aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad”.

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 februari 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het IBR in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad”.

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 februari 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitster van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad”.28-02-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 februari 2024 een schrijven gericht aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)” (zonder het luik “ESEF”).

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 februari 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het IBR in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)” (zonder het luik “ESEF”).

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 februari 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitster van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)” (zonder het luik “ESEF”).27-02-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 27 februari 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het ITAA in verband met de presentatie van de vragenlijsten voor kwaliteitstoetsing (versies 2022 en 2023).13-02-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 februari 2024 een advies geformuleerd over een ontwerp van norm van het ITAA inzake interne kwaliteitsbeheersing08-02-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 8 februari 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het IBR en aan de Voorzitter van het ITAA die het schrijven in herinnering brengt van 12 september 2023 in verband met het verslag van feitelijke bevindingen betreffende het financieel eindverslag van reëel gemaakte projectgerelateerde kosten bij steuninstrumenten van VLAIO-innovatiesteun.15-01-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 15 januari 2024 een schrijven gericht aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, met in bijlage zijn advies in verband met CSRD – Voorontwerp van wet betreffende de zorgplicht, de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie door bepaalde vennootschappen en groepen en de assurance van duurzaamheidsinformatie10-01-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 10 januari 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het IBR in verband met de onmogelijkheid om de volgende ontwerpnormen te kunnen goedkeuren:

- het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad

- het ontwerp van norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)

- het ontwerp van norm inzake de controle van de overeenstemming van de financiële overzichten met het Europees uniform elektronisch formaat (ESEF)10-01-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 10 januari 2024 een schrijven gericht aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de onmogelijkheid om de volgende ontwerpnormen te kunnen goedkeuren:

- het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad

- het ontwerp van norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)

- het ontwerp van norm inzake de controle van de overeenstemming van de financiële overzichten met het Europees uniform elektronisch formaat (ESEF)10-01-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 10 januari 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitster van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in verband met de onmogelijkheid om de volgende ontwerpnormen te kunnen goedkeuren:

- het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad

- het ontwerp van norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)

- het ontwerp van norm inzake de controle van de overeenstemming van de financiële overzichten met het Europees uniform elektronisch formaat (ESEF)09-01-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 9 januari 2024 een schrijven gericht aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de normen voor "gedeelde monopolie”-opdrachten09-01-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 9 januari 2024 een schrijven gericht aan de federale minister, bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, in verband met de normen voor "gedeelde monopolie”-opdrachten09-01-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 9 januari 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het IBR betreffende het voornemen van het IBR om het beginsel van "prioritering" voor toegang tot het beroep te herzien27-11-2023

In het Belgisch Staatsblad van 27 november 2023 zijn de berichten van 17 november 2023 gepubliceerd vanwege de federale Minister, bevoegd voor Economie, met betrekking tot de goedkeuring van de drie volgende IBR-normen, toepasselijk op de bedrijfsrevisoren:

- Norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (herzien) in België,

- Norm inzake de toepassing van ISAE 3000 (herzien) en 3400 in België, en

- Norm inzake de toepassing van de Internationale controlestandaarden (ISA’s) 250 (herzien), 315 (herzien 2019) en 540 (herzien) in België.

De Hoge Raad keurde eerder reeds op 10 februari 2023 het ontwerp van “Norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (herzien) in België” goed. De goedkeuring door de Hoge Raad van de ontwerpen van “Norm inzake de toepassing van ISAE 3000 (herzien) en 3400 in België” en “Norm inzake de toepassing van de Internationale controlestandaarden (ISA’s) 250 (herzien), 315 (herzien 2019) en 540 (herzien) in België” geschiedde op 19 april 2023.30-10-2023

In het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2023 is het Examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants gepubliceerd.

Het Ministerieel besluit van 26 juni 2023 tot vaststelling van het examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants was reeds in het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2023 verschenen, doch zonder het Examenreglement in bijlage. Dit wordt nu rechtgezet via een Erratum.

De federale Minister, bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, had de Hoge Raad verzocht om een advies uit te brengen over een ontwerp van examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants. De Hoge Raad formuleerde zijn advies op 28 juni 2022.26-10-2023

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 26 oktober 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het ITAA in verband met stagiairs en AMLCO.26-10-2023

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 26 oktober 2023 een schrijven gericht aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de reacties van de instituten op de publieke stellingname van de Hoge Raad omtrent het uitblijven van het normatief kader voor een aantal wettelijke opdrachten.26-10-2023

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 26 oktober 2023 een schrijven gericht aan de federale Minister, bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, in verband met de reacties van de instituten op de publieke stellingname van de Hoge Raad omtrent het uitblijven van het normatief kader voor een aantal wettelijke opdrachten.26-10-2023

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 26 oktober 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het IBR en aan de Voorzitter van het ITAA in verband met de reacties van de instituten op de publieke stellingname van de Hoge Raad omtrent het uitblijven van het normatief kader voor een aantal wettelijke opdrachten.26-10-2023

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 26 oktober 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het IBR in verband met de reactie van het IBR op de openbaarmaking van de stellingname van de Hoge Raad inzake IBRadviezen van normatieve aard – aanvulling van zijn stellingname.
26-10-2023

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 26 oktober 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitster van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in verband met de reacties van de instituten op de publieke stellingname van de Hoge Raad omtrent het uitblijven van het normatief kader voor een aantal wettelijke opdrachten.26-10-2023

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 26 oktober 2023 een schrijven gericht  aan de Voorzitter van het ITAA in verband met de reactie van het ITAA op de publieke stellingname van de Hoge Raad inzake het normatief kader inzake kantoororganisatie en interne kwaliteitsbeheersing.25-09-2023

In het Belgisch Staatsblad van 25 september 2023 is het koninklijk besluit van 31 juli 2023 tot benoeming van vier leden van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen verschenen.

Zijn voortaan benoemd tot lid van de Hoge Raad voor een termijn van zes jaar (op voordracht van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven):

- De heer Arie Van Hoe

- Mevrouw Julie Leroy

- Mevrouw Marie-Paule Vandormael

- Mevrouw Giuseppina Desimone.

Dit besluit is in werking getreden op 25 september 2023.

Voor de volledige samenstelling van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen kan worden verwezen naar de informatie onder Organisatie – Leden.
12-09-2023

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 12 september 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het IBR en aan de Voorzitter van het ITAA in verband met het verslag van feitelijke bevindingen betreffende het financieel eindverslag van reëel gemaakte projectgerelateerde kosten bij steuninstrumenten van VLAIO-innovatiesteun12-09-2023

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 12 september 2023 een schrijven gericht  aan de Voorzitter van het ITAA in verband met de vragenlijsten van de kwaliteitstoetsing en het verzoek om een voorbereidend technisch overleg11-09-2023

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 11 september 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het IBR en aan de Voorzitter van het ITAA in verband met de uitnodiging voor een ontmoeting van de Voorzitters van beide instituten met de leden van de Hoge Raad – vooruitgang normatief kader voor “gedeelde” opdrachten17-07-2023

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 17 juli 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het ITAA aansluitend op de (online)ontmoeting op 14 juni 2023 tussen de Hoge Raad en de vertegenwoordigers van de nieuw gekozen Raad van het ITAA13-07-2023

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 juli 2023 een advies geformuleerd over een voorstel tot norm van de Raad ITAA betreffende de verenigbaarheid van de activiteit van domiciliëring van rechtspersonen en verenigingen13-07-2023

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 juli 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitster van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) in verband met het besluit inzake de gelijkwaardigheid naar aanleiding van een verzoek tot registratie vanwege een auditorganisatie van een derde land11-07-2023

Het jaarverslag 2022 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen Jaarverslag_HREB_2022_ N_web.pdf (cspe-hreb.be) is beschikbaar. Daarin wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de Hoge Raad in 2022. In bijlage bij dit jaarverslag vindt u ook de lijst met de adviezen van de Hoge Raad en de goedkeuringsprocedure van de beroepsnormen gedurende deze periode.
06-07-2023

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 6 juli 2023 aan de Voorzitter van het IBR en van de Stagecommissie van het IBR een schrijven gericht in verband met de werkzaamheden van de Stagecommissie in 2022 en de ontmoeting met de Hoge Raad op 14 juni 2023.22-06-2023

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft zich op zijn vergadering van 14 juni 2023 uitgesproken over het uitblijven van het normatieve kader voor vier wettelijke opdrachten die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft toevertrouwd aan zowel bedrijfsrevisoren als gecertificeerde accountants, alsook inzake de adviezen van normatieve aard hieromtrent aangenomen door het IBR. Zie onder “Publicaties” de publicatie van de eigen stellingname van de Hoge Raad in toepassing van artikel 31, § 7 in fine van de wet van 7 december 2016.06-06-2023

In het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2023 is het Koninklijk besluit van 4 mei 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor verschenen.

Het wijzigingsbesluit beoogt in het bijzonder om het bestaand stagereglement aan te passen om enerzijds, rekening houdend met de ervaring ingevolge de COVID‐19‐gezondheidscrisis, een reglementair kader te creëren dat de organisatie van hybride vergaderingen en ver­gaderingen op afstand van de Stagecommissie van het IBR mogelijk maakt en anderzijds, om de Stagecommissie de mogelijkheid te bieden de stage van een stagiair‐bedrijfsrevisor te verlengen, in het geval het IBR wegens overmacht niet in de mogelijk­heid is (geweest) om de (theoretische en/of praktische) stage‐examens te organiseren.

De Hoge Raad heeft op verzoek van de federale Minister, bevoegd voor Economie, op 28 april 2022 een advies uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor.30-05-2023

In het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2023 is het Koninklijk besluit van 1 mei 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2019 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschenen.

Het wijzigingsbesluit voert een aantal wijzigingen door aan het huishoudelijk reglement van het IBR. Concreet beoogt dit besluit om, rekening houdend met de ervaring ingevolge de COVID‐19‐gezondheidscrisis, een reglementair kader te creëren dat de organisatie van hy­bride vergaderingen en vergaderingen op afstand van de Algemene vergadering, de Raad en het Uitvoerend comité van het IBR mogelijk zou maken.

De federale Minister, bevoegd voor Economie, verzocht de Hoge Raad om een advies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2019 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De Hoge Raad formuleerde zijn advies op 28 april 2022.15-12-2022

In het Belgisch Staatsblad van 15 december 2022 is het Koninklijk besluit van 27 november 2022 betreffende de registratie als auditors of auditorganisaties van derde landen in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren en het publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op auditors en auditorganisaties van derde landen verschenen.

Het koninklijk besluit van 3 september 2010 betreffende de inschrijving van auditors en auditorganisaties van derde landen in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op auditors en auditorganisaties van derde landen (Belgisch Staatsblad, 15 september 2010) wordt opgeheven.01-08-2022

Op 1 augustus 2022 heeft de heer Erwin Vanderstappen het wetenschappelijk secretariaat van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen vervoegd. 

Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes toe. 13-06-2022

In het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2022 is het bericht van 12 mei 2022 vanwege de federale Minister, bevoegd voor Economie, met betrekking tot de goedkeuring van twee normen, met als respectievelijke titel “Norm inzake de opdracht van de commissaris voorzien door de artikelen 5:142 en 6:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Nettoactieftest)” en “Norm inzake de opdracht van de commissaris voorzien door de artikelen 5:143 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Liquiditeitstest)” gepubliceerd.17-12-2021

Aanwerving van een wetenschappelijk adviseur bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen 


De Hoge Raad voor de Economische Beroepen wenst over te gaan tot de aanwerving van een wetenschappelijk adviseur om het huidige team van het wetenschappelijk secretariaat te vervoegen, en dit met het oog op een onmiddellijke indiensttreding.  
06-11-2021

De leden van de Hoge Raad hebben het overlijden vernomen van Professor Frans Vanistendael, de eerste Voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, destijds de Hoge Raad voor het Bedrijfsrevisoraat.


Professor Vanistendael heeft zijn stempel gedrukt op de lancering in 1985 van deze nieuwe organisatie, in die tijd te beschouwen als dé pionier van het publiek toezicht in Europa.

Hij heeft tevens een belangrijke rol gespeeld bij de uitbreiding van de bevoegdheden van de Hoge Raad naar de andere economische beroepen.

De leden van de Hoge Raad betuigen hun oprechte deelneming aan zijn naasten bij dit afscheid.17-06-2021

In het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2021 is het bericht van 10 juni 2021 vanwege de federale Minister, bevoegd voor Economie, met betrekking tot de goedkeuring van de norm, met als titel “norm permanente vorming” gepubliceerd.26-05-2021

In het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2021 (tweede editie) is het bericht van 20 mei 2021 vanwege de federale Minister, bevoegd voor Economie, met betrekking tot de goedkeuring van de norm, met als titel “norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng” gepubliceerd.19-05-2021

In het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2021 is het bericht van 10 mei 2021 vanwege de federale Minister, bevoegd voor Economie, met betrekking tot de goedkeuring van de norm met als titel “norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten” gepubliceerd.10-03-2021

In het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2021 is het bericht van 25 februari 2021 vanwege de federale Minister, bevoegd voor Economie, met betrekking tot de goedkeuring van de norm, met als titel “bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)” gepubliceerd.30-09-2020

In het Belgisch Staatsblad van 30 september 2020 zijn de volgende drie koninklijke besluiten bekendgemaakt:


Door de inwerkingtreding van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, alsook van de twee andere koninklijke besluiten inzake het openbaar register en de toegang tot het beroep, dit alles op datum van 30 september 2020, komt voortaan het nieuw instituut (IBA) in de plaats van de twee gefuseerde instituten, het IAB en het BIBF.22-09-2020

In het Belgisch Staatsblad van 22 september 2020 is het koninklijk besluit van 11 september 2020 tot opheffing van de koninklijke besluiten bedoeld in artikel 145, 1°, 2°, 4°, 7°, 8° en 12° van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren gepubliceerd.

Daarmee zijn voortaan opgeheven:02-06-2020

In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2020 is het bericht van 20 mei 2020 van Minister Muylle over de goedkeuring van de norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten bekendgemaakt.

Overeenkomstig de voorschriften van artikel 31 van de wet van 7 december 2016, volgt dit bericht op de goedkeuring door, enerzijds, de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op 14 april 2020, en anderzijds, de federale Minister, bevoegd voor Economie op 20 mei 2020, van de norm die door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren voor goedkeuring is voorgelegd.

Deze norm in verband met de opdrachten die toevertrouwd zijn aan de bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist in het kader van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, is aangenomen wat het IAB betreft, door zijn Raad op 31 maart 2020 en wat het BIBF betreft, door zijn Nationale Raad op 31 maart 2020 en vervolgens voor advies overgemaakt aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, samen met het verzoek om goedkeuring vanwege het IBR van 1 april 2020.

De Hoge Raad heeft op datum van 20 mei 2020 een gunstig advies uitgebracht in verband met het ontwerp van norm/richtlijn, zoals voorgelegd door, enerzijds, de Raad van het IAB en, anderzijds, de Nationale Raad van het BIBF.20-03-2020

In het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2020 is het bericht van 13 maart 2020 inzake de goedkeuring van de norm met als titel “algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd door een onderneming aan de bedrijfsrevisor” gepubliceerd.

Deze norm is van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd door een onderneming aan een bedrijfsrevisor en uitgevoerd in deze hoedanigheid.12-03-2019

KMO-norm

In het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2019 is het bericht inzake de goedkeuring van de “norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen” gepubliceerd.

Het gaat om een norm die gemeenschappelijk is voor het IBR (Instituut van de Bedrijfsrevisoren) en het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten) en deze treedt in werking op de dag van bekendmaking van het bericht in het Belgisch Staatsblad.

Het uittreksel van het Belgisch Staatsblad en de goedgekeurde norm zijn vanaf vandaag beschikbaar op deze site onder “Publicaties – Normen en aanbevelingen”.

 Verder heeft de Hoge Raad het initiatief genomen om, gezien de complexiteit van bepaalde aspecten van de norm (onder meer op het vlak van het toepassingsgebied), een document met “Frequently Asked Questions” (FAQ) over deze norm op te stellen; deze FAQ zijn beschikbaar op deze website onder “Publicaties”.12-03-2019

ISA-norm

In het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2019 is het bericht met betrekking tot de goedkeuring van de “norm tot wijziging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België” gepubliceerd.

Het uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, de goedgekeurde norm en de geconsolideerde versie van de norm zijn vanaf vandaag beschikbaar op deze website onder “Publicaties – Goedkeuring van normen en aanbevelingen”.12-03-2019

In het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2019 is het bericht van 26 februari 2019 vanwege de federale Minister, bevoegd voor Economie, met betrekking tot de goedkeuring van de bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s), genaamd “Het commissarisverslag in het kader van een wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris” gepubliceerd.19-02-2019

Jaarverslag 2017

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft zijn Jaarverslag 2017 bekendgemaakt.16-03-2018

In het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2018 is het koninklijk besluit van 11 maart 2018 verschenen in verband met het ontslag en de benoeming van twee leden van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

Voortaan is de heer Erik Peetermans lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, ter vervanging van mevrouw Christine Darville, van wie hij het mandaat zal beëindigen.

Mevrouw Marie-Paule Vandormael wordt tot lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen benoemd, ter vervanging van mevrouw Bergie Van den Bossche, van wie zij het mandaat zal beëindigen.05-12-2017

Jaarverslag 2013-2016

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft zijn Jaarverslag 2013-2016 bekendgemaakt.22-11-2017

In het Belgisch Staatsblad van 22 november 2017 is het koninklijk besluit van 12 november 2017 verschenen in verband met het ontslag en de benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

Voortaan is mevrouw Ann Jorissen lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, ter vervanging van de heer Frederic Reynaert, wiens mandaat zij zal beëindigen.01-06-2017

In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2017 is het koninklijk besluit van 22 mei 2017 verschenen in verband met het ontslag en de benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

Voortaan is de heer Loïc Van Staey lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, ter vervanging van mevrouw Véronique Willems wiens mandaat hij zal beëindigen.31-12-2016

Voortijdige beëindiging van het commissarismandaat

 

Sinds de aanpassing op 31 december 2016 van artikel 135 van het Wetboek van Vennootschappen in verband met het ontslag en de opzegging van de commissaris, is de taak van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op het vlak van de voortijdige onderbreking van het commissarismandaat opgeheven.

Voortaan zullen de gecontroleerde vennootschap en de commissaris niet langer de Hoge Raad, maar wel het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in kennis moeten stellen van het ontslag of de opzegging van de commissaris tijdens zijn driejarig mandaat.

Deze wijziging is het gevolg van de hervorming van het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Deze hervorming is doorgevoerd door de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (Belgisch Staatsblad, 13 december 2016, Editie 2) en omvat de omzetting van de Europese richtlijn 2006/43/EG (de zogenaamde “auditrichtlijn” zoals gewijzigd op 16 april 2014) alsook de implementatie van de Europese verordening nr. 537/2014 met specifieke eisen voor de wettelijke controles van organisaties van openbaar belang.

De meldingen in verband met de voortijdige beëindiging van het commissarismandaat dienen dus voortaan te worden gericht aan:

College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Congresstraat 12-14
1000 BRUSSEL

Ter informatie volgt hierna de tekst van het nieuw artikel 135 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals gewijzigd door voormelde wet van 7 december 2016 (artikel 115):

"Art. 135. § 1. Overeenkomstig artikel 132/1, worden de commissarissen benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden opgezegd door de algemene vergadering. Meer in het bijzonder is een verschil van mening over een boekhoudkundige verwerking of een controleprocedure op zich geen wettige reden voor opzegging.

In geval van een wettelijke controle van een organisatie van openbaar belang bedoeld in artikel 4/1, kan een verzoek worden ingediend voor de opzegging van de commissaris, indien daartoe gegronde redenen bestaan, bij de rechtbank van koophandel door:

1° elke aandeelhouder die minstens vijf procent van de stemrechten of van het kapitaal vertegenwoordigt;

2° het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 van de wet van 7 december 2016 houdende de organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mogen de commissarissen tijdens hun opdracht geen ontslag nemen tenzij ter algemene vergadering en nadat zij deze schriftelijk hebben ingelicht over de beweegredenen van hun ontslag.

§ 2. De gecontroleerde vennootschap en de commissaris stellen het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 van de wet van 7 december 2016 houdende de organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, in kennis hetzij van het ontslag, hetzij van de opzegging van de commissaris tijdens zijn opdracht en zetten op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteen, ongeacht of de voortijdige onderbreking van het mandaat al dan niet in onderling overleg is overeengekomen."17-10-2016

Het wetsontwerp tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 2014 tot wijziging van de “auditrichtlijn” en ter uitvoering van de verordening (EU) nr. 537/2014 betreffende specifieke eisen voor de organisaties van openbaar belang is neergelegd in de Kamer. Het wetsontwerp is beschikbaar op de website van de Kamer onder het nummer 2083/01.

 15-07-2016

Omzetting van de “auditrichtlijn” en tenuitvoerlegging van de OOB-verordening – Stand van zaken

 

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters, heeft de Ministerraad op 15 juli 2016 een voorontwerp van wet goedgekeurd over de organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

 

De Ministerraad heeft op 15 juli 2016 over de goedkeuring van dit voorontwerp van wet een persbericht bekendgemaakt.

 

Uit dit persbericht blijkt dat de omzetting van de richtlijn en de tenuitvoerlegging van de verordening een aantal aanpassingen vergt aan de volgende wetten en wetboeken:

-               Wetboek van Vennootschappen;

-               Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen;

-               Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;

-               Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor.

 

Dit voorontwerp van wet is voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

 

De maatregelen die in dit voorontwerp van wet aan bod komen, hebben betrekking op alle maatregelen die voorzien zijn in het Europees recht, met uitzondering van de voorschriften inzake de externe rotatie. In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2016 is immers de wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie gepubliceerd. In deze wet zijn - onder meer - een aantal artikelen opgenomen in verband met de externe rotatie; meer in het bijzonder zetten de artikelen 90 tot 92 de opties om die vervat zijn in het artikel 17 van de verordening (EU) nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controle van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang op het vlak van de externe rotatie.

 

Op verzoek van de federale Minister, bevoegd voor Economie, de heer Kris Peeters, heeft de Hoge Raad drie adviezen goedgekeurd:

-               een eerste advies is goedgekeurd op 16 juni 2015 en heeft betrekking op de evolutie van het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren;

-               een tweede advies is goedgekeurd op 22 december 2015 en heeft betrekking op de omzetting in Belgisch recht van de Europese hervorming inzake externe audit;

-               een derde advies is goedgekeurd op 15 juni 2016 en heeft betrekking op de externe rotatie van commissarissen met een opdracht (of meerdere opdrachten) bij OOB.

 06-07-2016

Maatregelen goedgekeurd in België in verband met externe rotatie

 

In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2016 is de wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie gepubliceerd. In deze wet zijn - onder meer - een aantal artikelen opgenomen in verband met de externe rotatie; meer in het bijzonder zetten de artikelen 90 tot 92 de opties om die vervat zijn in het artikel 17 van de verordening (EU) nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controle van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang op het vlak van de externe rotatie.

 

Op verzoek van de federale Minister, bevoegd voor Economie, de heer Kris Peeters, heeft de Hoge Raad een advies goedgekeurd op 15 juni 2016 over de externe rotatie van commissarissen met een opdracht (of meerdere opdrachten) bij OOB.

 

Aangezien de maatregelen die in Belgisch recht zijn goedgekeurd ongewijzigd zijn gebleven in vergelijking met het wetsontwerp dat als uitgangspunt is genomen in het advies van de Hoge Raad, zal dit advies dan ook niet moeten worden aangepast.17-06-2016

Op verzoek van de federale Minister, bevoegd voor Economie, de heer Kris Peeters, heeft de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op 15 juni 2016 een unaniem advies goedgekeurd.

Het advies heeft betrekking op de modaliteiten in verband met de externe rotatie die op Europees vlak zijn ingevoerd via de verordening nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controle van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang.

Dit advies is gebaseerd op de maatregelen vervat in de artikelen 17 en 41 van voormelde verordening (die van toepassing is in Europa vanaf 17 juni 2016) en de diverse interpretatieve standpunten die door de Europese Commissie zijn bekendgemaakt:

- vragen en antwoorden van de Europese Commissie van 16 juni 2014, van 3 september 2014, van 1 februrari 2016 en van 31 mei 2016;

- schrijven van 3 september 2014 van de heer Jonathan Faull, toenmalig directeur-generaal van de DG FISMA (Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union).

Een Nederlandstalige versie van het advies zal zo spoedig mogelijk volgen.10-06-2016

Het bericht van 30 mei 2016 van Minister Peeters in verband met de goedkeuring van de interinstitutenaanbeveling van 26 februari 2016 inzake de opdrachten voor de bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist in het kader van artikel 10, vijfde lid, artikel 12, § 1, vijfde lid, en artikel 17, § 2, 5° en 6° van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, is in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2016 gepubliceerd.

 

Dit bericht volgt op de goedkeuring van de aanbeveling die ter goedkeuring is voorgelegd door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de bepalingen vervat in het artikel 30 van de wet van 22 juli 1953, enerzijds, door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op 16 maart 2016 en, anderzijds, door de federale Minister, bevoegd voor Economie, op 30 mei 2016.

 

Deze aanbeveling heeft betrekking op de opdrachten voor de bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen en is een gezamenlijke IBR-IAB-BIBF aanbeveling, goedgekeurd voor wat het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten betreft door zijn Raad op 1 maart 2016 en voor wat het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten betreft door de Nationale Raad op 26 februari 2016; het ontwerp is voor advies aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen overgemaakt, samen met het verzoek om goedkeuring vanwege het IBR.

 

De Hoge Raad heeft op 16 maart 2016 een gunstig advies uitgebracht over het voorstel van aanbeveling zoals voorgelegd door, enerzijds, de Raad van het IAB en, anderzijds, de Nationale Raad van het BIBF.16-01-2015

In het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2015 is het koninklijk besluit van 6 januari 2015 verschenen in verband met het ontslag en de benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

Voortaan is mevrouw Christine Darville in de plaats van de heer Philippe Lambrecht lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.27-11-2014

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op 4 november 2014 een technische studie gepubliceerd inzake de problematiek van de herziening van de drempels en de gevolgen voor de economische beroepen.

 

Context

 

Diverse hervormingen hebben recent het Europese landschap op het vlak van boekhouding en audit gewijzigd:

 

Bij de vele maatregelen die in het Belgisch recht dienen te worden omgezet, is er één die voor talrijke actoren van het bedrijfsleven een weerslag zal hebben, namelijk waar het gaat om het bepalen van de drempels teneinde de verschillende categorieën van vennootschappen te onderscheiden en de dienovereenkomstige verplichtingen op het gebied van boekhouding en wettelijke jaarrekeningcontrole.

 

Behalve een directe weerslag op het gebied van boekhouding en wettelijke jaarrekeningcontrole (allebei bedoeld in de boekhoudrichtlijn van 2013) heeft deze drempelberekening ook gevolgen op andere reglementeringen die in België zijn goedgekeurd en die niet voortvloeien uit Europese boekhoudrichtlijnen in de mate dat ze voor de definitie van wat onder “kleine ondernemingen” wordt verstaan, verwijzen naar de drempels voor de boekhouding en de audit.

 

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen achtte het relevant om bij te dragen tot een goed begrip van de inzet van deze hervorming aan de hand van een technische studie, binnen de grenzen van de bevoegdheden van de Hoge Raad en zonder afbreuk te doen aan elke stellingname in de schoot van andere instanties, zoals de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven of elk ander overleg- of adviesorgaan.

 

De weerslag op andere reglementeringen, gebaseerd op de criteria die in Belgisch recht voortvloeien uit de toepassing van de 4de Europese richtlijn, maakt bijgevolg geen deel uit van de analyse in het kader van deze studie.

 08-08-2014

Het bericht van 29 juli 2014 van Minister Vande Lanotte met betrekking tot de goedkeuring van de norm van 28 februari 2014 inzake de toepassing van de norm ISQC 1 in België is in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 8 augustus 2014. Een erratum is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 september 2014.

Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 30 van de wet van 22 juli 1953, volgt dit bericht op de goedkeuring door, enerzijds, de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op 10 maart 2014 en, anderzijds, de federale Minister bevoegd voor Economie op 8 augustus 2014 van de
norm ter goedkeuring voorgelegd door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.10-07-2014

Diploma's van kandidaat-accountants en kandidaat-belastingconsulenten.

In het Belgisch Staatsbladvan 9 juli 2014 is het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma’s van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten bekendgemaakt.

Dit koninklijk besluit is goedgekeurd na het advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen van 10 maart 2014.

De gecoördineerde versie van het koninklijk besluit is beschikbaar op deze website.26-06-2014

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) verhuist.

Vanaf maandag 30 juni 2014 vindt u ons op dit adres:

Hoge Raad voor de Economische Beroepen

City Atrium – 8ste verdieping

Vooruitgangstraat 50  - 1210 Brussel

Het algemeen telefoonnummer blijft ongewijzigd: +32(0)2 277 64 1127-05-2014

Het Publicatieblad van de Europese Unie van 27 mei 2014 publiceert in het nummer L 158 de hervorming inzake audit, zoals goedgekeurd op Europees vlak.

De twee documenten kunnen vanuit onderhavig bericht worden geconsulteerd:20-05-2014

In het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2014 (2de editie) is het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot uitvoering van artikel 77decies van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, verschenen.

Dit koninklijk besluit betreft de samenwerkingsmodaliteiten met de bevoegde autoriteiten van derde landen met als doel de uitwisseling van informatie. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen, die hierover zijn advies heeft verleend op 13 december 2013, staat positief tegenover deze uitvoeringsmaatregel die de Kamer van verwijzing en instaatstelling moet toelaten om in dit verband de nodige acties te ondernemen.16-05-2014

Het bericht van 28 april 2014 vanwege Minister Vande Lanotte met betrekking tot de goedkeuring van de norm van 13 december 2013 inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen in België, is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2014 (2de editie).

Dit bericht volgt op de goedkeuring, overeenkomstig de voorschriften van artikel 30 van de wet van 22 juli 1953, enerzijds door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op 10 maart 2014 en anderzijds door de federale Minister, bevoegd voor Economie, op 28 april 2014, van de norm die ter goedkeuring werd voorgelegd door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen is een gezamenlijke norm IBR-IAB, die voor wat betreft het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, is goedgekeurd door zijn Raad op 10 december 2013 en voor advies aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen is voorgelegd, samen met het verzoek om goedkeuring vanwege het IBR.

De Hoge Raad heeft op 10 maart 2014 een gunstig advies gegeven over het ontwerp van norm, voorgelegd door de Raad van het IAB.16-01-2014

De hernieuwing van de mandaten van de leden van de Hoge Raad is in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2014 verschenen.
 
Voortaan zijn de leden van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen:
-         Mevrouw Cindy Laureys
-         Mevrouw Bergie Van Den Bossche
-         Mevrouw Véronique Willems
-         De heer Jean-Marc Delporte
-         De heer Philippe Lambrecht
-         De heer Frederic Reynaert
-         De heer Jean-Luc Struyf.
 
De heer Jean-Marc Delporte is benoemd als Voorzitter van de Hoge Raad.28-08-2013

Het bericht van 22 augustus 2013 van Minister Vande Lanotte met betrekking tot de goedkeuring van de bijkomende norm van 29 maart 2013 bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) is in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 28 augustus 2013.

 

Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 30 van de wet van 22 juli 1953, volgt dit bericht op de goedkeuring door, enerzijds, de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op 25 april 2013 en, anderzijds, de federale Minister bevoegd voor Economie op 22 augustus 2013 van de norm ter goedkeuring voorgelegd door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.27-06-2013

In het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2013 is de wet van 2 juni 2013 tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen verschenen.


Personen met een relevante beroepservaring van minstens 7 jaar in accountancy en/of fiscale aangelegenheden kunnen voortaan makkelijker toegang krijgen tot het statuut van accountant en belastingconsulent.


Een gecoördineerde versie van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen is beschikbaar op deze website.20-06-2013

In het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2013 is het koninklijk besluit van 5 juni 2013 houdende uitvoering van artikel 19, § 4, van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren verschenen.
De enige bepaling in dit koninklijk besluit heeft betrekking op de verhoging van de vaste vergoeding, toegekend aan de experten die door de Kamer van verwijzing en instaatstelling worden aangeduid voor onderzoekswerkzaamheden (voorheen 125 euro bruto per halve dag; voortaan 500 euro bruto per halve dag).
De Hoge Raad heeft hierover twee adviezen uitgebracht: een eerste advies dateert van 28 maart 2011 en een tweede van 28 september 2012.
Een gecoördineerde versie van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren is beschikbaar op deze website.21-03-2013

In het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2013 zijn twee wetten van 25 februari 2013 tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen verschenen.

De eerste wet van 25 februari 2013 maakt het voortaan mogelijk voor “interne” erkende boekhouders(-fiscalisten) om ingeschreven te worden op de ledenlijst van het BIBF. Dit houdt in dat het BIBF niet langer meer moet gesitueerd worden binnen de kaderwet van 1 maart 1976, gekend onder de “wet Verhaegen”.

De tweede wet van 25 februari 2013 vervolledigt het wettelijk kader op het vlak van het beroep dat kan worden ingesteld :

- tegen de verkiezingsresultaten van de leden van de Nationale Raad van het BIBF bij de Raad van State en

- tegen de beslissingen vanwege de (verenigde) uitvoerende kamers of de (verenigde) kamers van beroep bij het Hof van Cassatie.

De Hoge Raad heeft over de eerste wet een advies uitgebracht op 28 december 2005.

Een gecoördineerde versie van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen is beschikbaar op deze website.08-03-2013

Jaarverslagen 2011:

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft de volgende jaarverslagen bekendgemaakt:

- het jaarverslag 2011 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen;
- het gezamenlijk jaarverslag 2011 van de diverse instellingen van het Belgisch systeem van publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Dit gezamenlijk jaarverslag omvat meer in het bijzonder het jaarverslag van elk onderdeel van het Belgisch systeem van publiek toezicht, alsook hun werkprogramma voor het volgend jaar.28-02-2013

In het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2013 is het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma’s van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten verschenen.

De enige bepaling in dit koninklijk besluit strekt ertoe om de geldigheidsduur van de lijst van de diploma’s en instellingen, bedoeld in artikel 2, 3° van het koninklijk besluit van 22 november 1990, met twee jaar te verlengen en dit in afwachting van de afronding van de grondige hervorming van de erkenningsregeling.

De Hoge Raad heeft hierover een advies uitgebracht op 28 september 2012.

Een gecoördineerde versie van het koninklijk besluit van 22 november 1990 betreffende de diploma’s van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten is beschikbaar op deze website.03-03-2012

Jaarverslagen 2010:

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft de volgende jaarverslagen bekendgemaakt:

- het jaarverslag 2010 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen;
- het gezamenlijk jaarverslag 2010 van de diverse instellingen van het Belgisch systeem van publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Dit gezamenlijk jaarverslag omvat meer in het bijzonder het jaarverslag van elk onderdeel van het Belgisch systeem van publiek toezicht, alsook hun werkprogramma voor het volgend jaar.29-04-2011

Het bericht van 22 april 2011 van Minister Vincent VanQuickenborne met betrekking tot de goedkeuring van de norm van 4 februari 2011 inzake de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme is in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 29 april 2011 (2de editie).

Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 30 van de wet van 22 juli 1953, volgt dit bericht op de goedkeuring door, enerzijds, de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op 16 februari 2011 en, anderzijds, de federale Minister bevoegd voor Economie op 22 april 2011 van de norm ter goedkeuring voorgelegd door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.12-01-2011

Het bericht van 24 december 2010 van Minister Van Quickenborne met betrekking tot de goedkeuring van de specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht is in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 12 januari 2011.

Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 30 van de wet van 22 juli 1953, volgt dit bericht op de goedkeuring door, enerzijds, de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op 25 oktober 2010 en, anderzijds, de federale Minister bevoegd voor Economie op 24 december 2010 van de norm ter goedkeuring voorgelegd door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.23-12-2010

Jaarverslag 2009

De Voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op 23 december 2010 een persconferentie gehouden, onder de auspiciën van de federale Minister, bevoegd voor Economie, de heer Vincent Van Quickenborne, teneinde bekend te maken :14-12-2010

Groenboek van de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft een uitgebreide consultatie gelanceerd omtrent de evolutie van het beroep van wettelijke rekeningcontroleur.  De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft het initiatief genomen om aan de vertegenwoordigers van de diverse instellingen van het Belgisch systeem van publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren voor te stellen gezamenlijk te reageren op deze publieke raadpleging.

Het document, zoals overgemaakt aan de Europese Commissie op 14 december 2010 is beschikbaar op deze site.14-09-2010

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen, het Belgisch orgaan belast met de coördinatie van het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, heeft een studie gedaan die erop gericht is de structuur van de auditomgeving in België in kaart te brengen.

Deze studie is afgesloten op 30 april 2010 en werd uitsluitend gebaseerd op gegevens die publiek op het internet beschikbaar zijn.

In het bijzonder liggen de volgende twee soorten van gegevens aan de basis van de studie:


De resultaten van de studie zijn in twee thema’s onderverdeeld :
Deze studie kan worden gedownload vanop deze website.  De conclusies van de studie zullen worden opgenomen in het gezamenlijk jaarverslag 2009 van het Belgisch systeem van publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, dat binnenkort zal gepubliceerd worden.

Elke reactie op deze studie kan via mail aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen worden overgemaakt.16-04-2010

Het bericht van 1 april 2010 van Minister Van Quickenborne met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake de toepassing van de ISA’s in België is in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 16 april 2010.

Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 30 van de wet van 22 juli 1953, volgt dit bericht op de goedkeuring door, enerzijds, de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op 15 december 2009 en, anderzijds, de federale Minister bevoegd voor Economie op 1 april 2010 van de norm ter goedkeuring voorgelegd door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.24-12-2009

In het Belgisch Staatsblad van 21 december 2009 : Koninklijk besluit van 30 september 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon24-12-2009

In het Belgisch Staatsblad van 21 december 2009 : Koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2009, betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten15-12-2009

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft zopas zijn jaarverslag over 2008 bekendgemaakt.  Voortaan zal de Hoge Raad twee jaarverslagen publiceren :


De Hoge Raad heeft eveneens de inhoud van zijn website volledig herzien met de bedoeling om de presentatie ervan duidelijker en meer toegankelijk te maken.

Een “koepel”website, met een voorstelling van de diverse entiteiten van het Belgisch systeem van publiek toezicht op de externe auditors is eveneens geïnstalleerd, teneinde het systeem beter te doen begrijpen en de schijnbare complexiteit ervan te doorbreken.07-12-2009

In het Belgisch Staatsblad van 7 december 2009 : koninklijk besluit van 19 november 2009 tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepenCopyright HREB 2024 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be