FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[15-12-2022]

In het Belgisch Staatsblad van 15 december 2022 is het Koninklijk besluit van 27 november 2022 betreffende de registra... > Meer info

[01-08-2022]

Op 1 augustus 2022 heeft de heer Erwin Vanderstappen het wetenschappelijk secretariaat van de Hoge Raad voor de Economi... > Meer info

[13-06-2022]

In het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2022 is het bericht van 12 mei 2022 vanwege de federale Minister, bevoegd voor ... > Meer info

[17-12-2021]

Aanwerving van een wetenschappelijk adviseur bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen De Hoge Raad voor de E... > Meer info

Evoluties van de Hoge Raad

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen werd opgericht in 1999, naar aanleiding van de inwerkingtreding van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Dit orgaan bestaat evenwel sinds 1985 en werd reeds in 1993 hervormd.

In het kader van de werkzaamheden ter voorbereiding van de wet van 1985, van de wet van 1993 en van de wet van 1999, zijn diverse elementen met betrekking tot de doelstellingen van de Hoge Raad, de toe te vertrouwen opdrachten, de wijze waarop hij zijn rol zou vervullen en de werking besproken. Deze discussiepunten zijn samengevat in een aantal publicaties, uitgewerkt door de Hoge Raad en gepubliceerd :

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen is een zelfstandig organisme met zetel in Brussel. Hij heeft rechtspersoonlijkheid.

De naamswijzigingen die de Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft ondergaan, houden verband met de uitbreiding van bevoegdheden die de Hoge Raad werden toebedeeld:

In 2007 is de bevoegdheid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen opnieuw uitgebreid, en dit naar aanleiding van de omzetting in Belgisch recht van de "auditrichtlijn".

Bovenop de opdrachten die de wetgever aan de Hoge Raad heeft toevertrouwd in toepassing van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft de wetgever aan de Hoge Raad een aantal opdrachten toebedeeld in toepassing van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, voortaan vervangen door de wet van 7 december 2016.

In het kader van de hervorming van 2016, zijn de bevoegdheden van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op het vlak van de goedkeuring van beroepsnormen en -aanbevelingen, van toepassing op de bedrijfsrevisoren, bevestigd.

De diverse bevoegdheden van de Hoge Raad worden beschreven onder "opdrachten".
Copyright HREB 2023 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be