FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[18-06-2024]

Het jaarverslag 2023 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen 069-24-HREB-jaarverslag-2023-N-web.pdf (cspe-hr... > Meer info

[17-06-2024]

De Hoge Raad heeft zijn Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE) / Hoge Raad voor de Economische Beroe... > Meer info

[07-06-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2024 is het koninklijk besluit van 25 mei 2024 tot ontslag en ben... > Meer info

[23-05-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2024 is het bericht van 14 mei 2024 gepubliceerd vanwege de federale Mi... > Meer info

Nieuw


10-01-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 10 januari 2024 een schrijven gericht aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de onmogelijkheid om de volgende ontwerpnormen te kunnen goedkeuren:

- het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad

- het ontwerp van norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)

- het ontwerp van norm inzake de controle van de overeenstemming van de financiële overzichten met het Europees uniform elektronisch formaat (ESEF)

Copyright HREB 2024 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be