FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[12-04-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 12 april 2024 is het koninklijk besluit van 24 maart 2024 tot benoeming van drie leden ... > Meer info

[02-04-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 2 april 2024 een schrijven gericht aan de Voorzi... > Meer info

[02-04-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 2 april 2024 een schrijven gericht aan de Voorzi... > Meer info

[28-03-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 maart 2024 een schrijven gericht aan de Voorz... > Meer info

Nieuw


28-02-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 februari 2024 een schrijven gericht aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad”.

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 februari 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het IBR in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad”.

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 februari 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitster van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad”.

Copyright HREB 2024 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be