FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[12-04-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 12 april 2024 is het koninklijk besluit van 24 maart 2024 tot benoeming van drie leden ... > Meer info

[02-04-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 2 april 2024 een schrijven gericht aan de Voorzi... > Meer info

[02-04-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 2 april 2024 een schrijven gericht aan de Voorzi... > Meer info

[28-03-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 maart 2024 een schrijven gericht aan de Voorz... > Meer info

Nieuw


28-02-2024

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 februari 2024 een schrijven gericht aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)” (zonder het luik “ESEF”).

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 februari 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitter van het IBR in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)” (zonder het luik “ESEF”).

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 februari 2024 een schrijven gericht aan de Voorzitster van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)” (zonder het luik “ESEF”).

Copyright HREB 2024 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be