FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[23-05-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 23 mei 2024 is het bericht van 14 mei 2024 gepubliceerd vanwege de federale Mi... > Meer info

[22-05-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 22 mei 2024 is het bericht van 14 mei 2024 gepubliceerd vanwege de federale Mi... > Meer info

[12-04-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 12 april 2024 is het koninklijk besluit van 24 maart 2024 tot benoeming van drie leden ... > Meer info

[02-04-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 2 april 2024 een schrijven gericht aan de Voorzi... > Meer info

De adviezen en mededelingen van het IBR bestemd voor de bedrijfsrevisoren

Opdracht van de Hoge Raad :

A posteriori-onderzoek van de doctrinale standpunten van het IBROntwikkeling van de rechtsleer door het IBR

De Raad van het IBR ontwikkelt de doctrine inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (artikel 31, § 7 van de wet van 7 december 2016), in de vorm van :

In 2007 heeft de Raad van State een definitie gegeven van wat moet worden verstaan onder "adviezen", "omzendbrieven" en "mededelingen":

Sinds de wet van 7 december 2016, is de Raad van het IBR niet langer bevoegd om rechtsleer in de vorm van omzendbrieven goed te keuren.

Top
A posteriori-onderzoek door de Hoge Raad

Op grond van artikel 31 van de wet van 7 december 2016 (§ 7):Hierbij valt aan te stippen dat het wettelijk kader geen termijn vaststelt voor het a posteriori-onderzoek van adviezen en mededelingen die de Raad van het IBR aan de Hoge Raad voorlegt.
Top

Terug naar : Opdrachten

Copyright HREB 2024 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be