FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[25-09-2023]

In het Belgisch Staatsblad van 25 september 2023 is het koninklijk besluit van 31 juli 2023 tot benoeming van... > Meer info

[17-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 17 juli 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitter van ... > Meer info

[13-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 juli 2023 een advies geformuleerd over een voorstel to... > Meer info

[13-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 juli 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitster van... > Meer info

Nieuw


11-07-2023

Het jaarverslag 2022 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen Jaarverslag_HREB_2022_ N_web.pdf (cspe-hreb.be) is beschikbaar. Daarin wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de Hoge Raad in 2022. In bijlage bij dit jaarverslag vindt u ook de lijst met de adviezen van de Hoge Raad en de goedkeuringsprocedure van de beroepsnormen gedurende deze periode.


Copyright HREB 2023 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be