FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[12-04-2024]

In het Belgisch Staatsblad van 12 april 2024 is het koninklijk besluit van 24 maart 2024 tot benoeming van drie leden ... > Meer info

[02-04-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 2 april 2024 een schrijven gericht aan de Voorzi... > Meer info

[02-04-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 2 april 2024 een schrijven gericht aan de Voorzi... > Meer info

[28-03-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 28 maart 2024 een schrijven gericht aan de Voorz... > Meer info

Goedkeuring van normen en aanbevelingen

Sinds de omzetting in Belgisch recht van de ę auditrichtlijn Ľ, dienen de beroepsnormen en Ėaanbevelingen die in BelgiŽ toegepast worden door de wettelijke rekeningcontroleurs het voorwerp uit te maken van een goedkeuring door het Belgisch systeem van publiek toezicht.

Er zijn nieuwe procedures uitgewerkt (omschreven onder "opdrachten" op deze site) voor elke normatieve tekst die sinds 30 augustus 2007 moet worden goedgekeurd.

Lijst van de volgende normen die, tot op heden, het voorwerp hebben uitgemaakt van een goedkeuring en gepubliceerde berichten in het Belgisch Staatsblad :


- Norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISAís in BelgiŽ
(Nederlandstalige versie) (Franstalige versie) (Bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) (erratum bij het bericht)

- Norm tot wijziging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISAís in BelgiŽ (Nederlandstalige versie) (Bericht in het Belgisch Staatsblad)

- Norm (herzien in 2018) van 10 november 2009 inzake de toepassing in BelgiŽ van de Internationale controlestandaarden (ISAís) (Nederlandstalige coŲrdinatie)


- Specifieke norm van 8 oktober 2010 inzake medewerking aan het prudentieel toezicht
(Nederlandstalige versie) (Franstalige versie) (Bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad)

- Norm van 4 februari 2011 inzake de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
(Nederlandstalige versie) (Franstalige versie) (Bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad)

- Bijkomende norm van 29 maart 2013 bij de in BelgiŽ van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's) - Het commissarisverslag in het kader van een controle van financiŽle overzichten overeenkomstig de artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris (Nederlandstalige versie) (Bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad)

- Norm van 13 december 2013 inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen (Nederlandstalige versie) (Bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad)

- Norm van 28 februari 2014 inzake de toepassing van ISQC 1 in BelgiŽ (Nederlandstalige versie) (Bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad)

- Interinstitutenaanbeveling van 26 februari 2016 inzake de opdrachten voor de bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist in het kader van artikel 10, vijfde lid, artikel 12, ß 1, vijfde lid, en artikel 17, ß 2, 5į en 6į van de wet betreffende de continuÔteit van de ondernemingen (Nederlandstalige versie) (Bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad)

- Wijzigingen aangebracht in 2016 aan de Bijkomende norm van 29 maart 2013 bij de in BelgiŽ van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's) - Het commissarisverslag in het kader van een controle van financiŽle overzichten overeenkomstig de artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris (Nederlandstalige versie) (Bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad)

- Geconsolideerde versie van de Bijkomende norm van 29 maart 2013 bij de in BelgiŽ van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's) - Het commissarisverslag in het kader van een controle van financiŽle overzichten overeenkomstig de artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris (Nederlandstalige versie)

- Norm inzake de opheffing van bepaalde normen en aanbevelingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) (Nederlandstalige versie) (Bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad)

- Norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen (Nederlandstalige versie) (Bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad)  


De beroepsnormen en Ėaanbevelingen, toepasselijk op de wettelijke rekeningcontroles in BelgiŽ en aangenomen vůůr augustus 2007, zijn niet het voorwerp geweest van een goedkeuring. Deze documenten zijn te consulteren op de website van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Copyright HREB 2024 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be