FR NL



Een advies zoeken

NIEUW

[30-09-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 30 september 2020 zijn de volgende drie koninklijke besluiten bekendgemaakt: Het koninkl... > Meer info

[22-09-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 22 september 2020 is het koninklijk besluit van 11 september 2020 tot opheffing van de ... > Meer info

[02-06-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2020 is het bericht van 20 mei 2020 van Minister Muylle over de goedkeuring v... > Meer info

[20-03-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2020 is het bericht van 13 maart 2020 inzake de goedkeuring van de norm met... > Meer info

Bedrijfsrevisoren


Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

Verordening (EU) Nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiŽle overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie - Rectificatie van Verordening (EU) Nr. 537/2014

Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (officieuze coŲrdinatie)

 

Toegang tot het beroep


Koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor en tot opheffing van het koninklijk besluit van 13 oktober 1987 betreffende de stage van de kandidaat-bedrijfsrevisoren

Bijhouden van het openbaar register

Koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren

Koninklijk besluit van 3 september 2010 betreffende de inschrijving van auditors en auditorganisaties van derde landen in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en het publiek toezicht, de kwaliteitscontrole en het toezicht op auditors en auditorganisaties van derde landen


Huishoudelijk reglement van het Instituut


Koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren


Publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren


Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

Koninklijk besluit van 3 december 2017 betreffende de nationale en internationale samenwerking


Kwaliteitscontrole / Toezicht / Tucht


Koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren


Copyright HREB 2021 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be