FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[01-06-2017]

In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2017 is het koninklijk besluit van 22 mei 2017 verschenen in verband met het... > Meer info

[31-12-2016]

Voortijdige beŽindiging van het commissarismandaat   Sinds de aanpassing op 31 december 2016 van artikel 135 van ... > Meer info

[17-10-2016]

Het wetsontwerp tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 2014 tot wijziging van de ďauditrichtlijnĒ... > Meer info

[15-07-2016]

Omzetting van de ďauditrichtlijnĒ en tenuitvoerlegging van de OOB-verordening Ė Stand van zaken   Op voorstel van... > Meer info

Leden

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen is samengesteld uit zeven leden. Deze leden mogen geen deel uitmaken van de economische beroepen. De Koning benoemt de leden alsook de voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen. De benoeming geschiedt op voordracht.

Vier leden, waarvan ťťn lid de kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigt, worden voorgedragen door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Deze Raad werd opgericht in 1948 om de regering te adviseren omtrent onderwerpen die de Belgische nationale economie aanbelangen. Dit orgaan is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de werknemers- en de werkgeversorganisaties.

Drie leden worden voorgedragen door de Minister bevoegd voor Economie, de Minister van FinanciŽn en de Minister van Middenstand.

De benoeming geschiedt voor een periode van zes jaar. De huidige leden zijn benoemd voor de periode die loopt van 16 januari 2014 tot 15 januari 2020 (http://www.cspe.be/ysite/pdf/Samenstelling van de Hoge Raad - KB van 26-12-2013.pdf).

In het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2015 is het koninklijk besluit van 6 januari 2015 verschenen in verband met het ontslag en de benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2017 is het koninklijk besluit van 22 mei 2017 verschenen in verband met het ontslag en de benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

De lijst van de leden van de Hoge Raad is als volgt:


Voorzitter


Jean-Marc DELPORTE


Lid

Christine DARVILLE

LoÔc VAN STAEY

Bergie VAN DEN BOSSCHE

Jean-Luc STRUYF

Cindy LAUREYS

Frederic REYNAERT

Copyright HREB 2017 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be