FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[30-09-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 30 september 2020 zijn de volgende drie koninklijke besluiten bekendgemaakt: Het koninkl... > Meer info

[22-09-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 22 september 2020 is het koninklijk besluit van 11 september 2020 tot opheffing van de ... > Meer info

[02-06-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2020 is het bericht van 20 mei 2020 van Minister Muylle over de goedkeuring v... > Meer info

[20-03-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2020 is het bericht van 13 maart 2020 inzake de goedkeuring van de norm met... > Meer info

Evoluties van de Hoge Raad

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen werd opgericht in 1999, naar aanleiding van de inwerkingtreding van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Dit orgaan bestaat evenwel sinds 1985 en werd reeds in 1993 hervormd.

In het kader van de werkzaamheden ter voorbereiding van de wet van 1985, van de wet van 1993 en van de wet van 1999, zijn diverse elementen met betrekking tot de doelstellingen van de Hoge Raad, de toe te vertrouwen opdrachten, de wijze waarop hij zijn rol zou vervullen en de werking besproken. Deze discussiepunten zijn samengevat in een aantal publicaties, uitgewerkt door de Hoge Raad en gepubliceerd :

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen is een zelfstandig organisme met zetel in Brussel. Hij heeft rechtspersoonlijkheid.

De naamswijzigingen die de Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft ondergaan, houden verband met de uitbreiding van bevoegdheden die de Hoge Raad werden toebedeeld:

In 2007 is de bevoegdheid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen opnieuw uitgebreid, en dit naar aanleiding van de omzetting in Belgisch recht van de "auditrichtlijn".

Bovenop de opdrachten die de wetgever aan de Hoge Raad heeft toevertrouwd in toepassing van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, heeft de wetgever aan de Hoge Raad een aantal opdrachten toebedeeld in toepassing van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, voortaan vervangen door de wet van 7 december 2016.

In het kader van de hervorming van 2016, zijn de bevoegdheden van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op het vlak van de goedkeuring van beroepsnormen en -aanbevelingen, van toepassing op de bedrijfsrevisoren, bevestigd.

De diverse bevoegdheden van de Hoge Raad worden beschreven onder "opdrachten".
Copyright HREB 2021 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be