FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[30-09-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 30 september 2020 zijn de volgende drie koninklijke besluiten bekendgemaakt: Het koninkl... > Meer info

[22-09-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 22 september 2020 is het koninklijk besluit van 11 september 2020 tot opheffing van de ... > Meer info

[02-06-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2020 is het bericht van 20 mei 2020 van Minister Muylle over de goedkeuring v... > Meer info

[20-03-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2020 is het bericht van 13 maart 2020 inzake de goedkeuring van de norm met... > Meer info

Adviezen en aanbevelingen

Waarom adviezen of aanbevelingen ?


De opdracht van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen bestaat erin om ertoe bij te dragen dat bij de uitoefening van de opdrachten die de wet aan de (of bepaalde categorieën van de) economische beroepen toevertrouwt en bij de verrichtingen van deze beroepsbeoefenaars, het algemeen belang en de vereisten van het maatschappelijk verkeer worden in acht genomen (artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen).

Deze opdracht wordt vervuld via adviezen en aanbevelingen.

Deze adviezen of aanbevelingen worden verstrekt op eigen initiatief of op verzoek:De Hoge Raad voor de Economische Beroepen wordt verzocht om adviezen te verlenen of aanbevelingen te doen naar aanleiding van twee types van regelgeving :

Ontwerpen van koninklijke besluiten


De voorafgaande raadpleging van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen is verplicht voor elk koninklijk besluit dat moet worden genomen ter uitvoering van voormelde wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen of elke andere wet met betrekking tot de (of bepaalde) leden van de economische beroepen.

Een beschrijving van de bevoegdheden van de Hoge Raad in dit verband voor de verschillende onderdelen van de economische beroepen is opgenomen onder "opdrachten" op deze website. Hier wordt ook toegelicht welk gevolg de Regering aan de adviezen van de Hoge Raad moet geven.

Ontwerpen van normen en aanbevelingen


De voorafgaande raadpleging van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen is eveneens verplicht wanneer de Raad van één van de drie Instituten een beslissing met een algemene draagwijdte moet nemen. Dergelijke beslissingen nemen meestal de vorm aan van een norm of een aanbeveling.

Een beschrijving van de bevoegdheden van de Hoge Raad in dit verband voor de verschillende onderdelen van de economische beroepen is opgenomen onder "opdrachten" op deze website. Hier wordt ook het (al dan niet) dwingend karakter, naargelang de omstandigheden, van de standpunten van de Hoge Raad toegelicht.
Copyright HREB 2021 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be