FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[16-03-2018]

In het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2018 is het koninklijk besluit van 11 maart 2018 verschenen in verband met... > Meer info

[05-12-2017]

Jaarverslag 2013-2016De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft zijn Jaarverslag 2013-2016 bekendgemaakt.... > Meer info

[22-11-2017]

In het Belgisch Staatsblad van 22 november 2017 is het koninklijk besluit van 12 november 2017 verschenen in verba... > Meer info

[01-06-2017]

In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2017 is het koninklijk besluit van 22 mei 2017 verschenen in verband met het... > Meer info

Verschilpunten tussen een advies en een aanbeveling ?

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen kan, naargelang het geval, adviezen of aanbevelingen uitbrengen.

Wanneer de Hoge Raad voor de Economische Beroepen door de Regering wordt aangezocht, zal de Hoge Raad in geen geval een aanbeveling kunnen doen. Hij is ertoe gehouden om een advies uit te brengen.

Onder "opdrachten" op de site wordt aangegeven welk gevolg de Regering moet geven aan adviezen die worden verstrekt door de Hoge Raad.

Wanneer de Hoge Raad voor de Economische Beroepen daarentegen een standpunt inneemt, op verzoek of op eigen initiatief, dan kan hij dit doen hetzij onder de vorm van een advies, hetzij onder de vorm van een aanbeveling.

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden naar aanleiding van de oprichting van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, zijn er talloze debatten gevoerd omtrent het verschil dat kan gemaakt worden tussen de adviezen en de aanbevelingen van de Hoge Raad. Deze elementen zijn samengevat in een document dat is opgenomen onder "historiek" op deze site.
Copyright HREB 2018 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be