FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[05-12-2017]

Jaarverslag 2013-2016De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft zijn Jaarverslag 2013-2016 bekendgemaakt.... > Meer info

[22-11-2017]

In het Belgisch Staatsblad van 22 november 2017 is het koninklijk besluit van 12 november 2017 verschenen in verba... > Meer info

[01-06-2017]

In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2017 is het koninklijk besluit van 22 mei 2017 verschenen in verband met het... > Meer info

[31-12-2016]

Voortijdige beëindiging van het commissarismandaat   Sinds de aanpassing op 31 december 2016 van artikel 135 van ... > Meer info

Adviezen en aanbevelingen – Chronologisch overzicht

2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985

07-09-2017

Advies van 7 september 2017 over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG

Advies

29-06-2017

Unaniem advies van de Hoge Raad van 29 juni 2017 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor

Advies

29-06-2017

Unaniem advies van 29 juni 2017 over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Advies

22-03-2017

Advies van 22 maart 2017 inzake een ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)

Advies

22-03-2017

Advies van 22 maart 2017 inzake de nationale en internationale samenwerking,meer in het bijzonder inzake het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de nationale samenwerking tussen het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, de Hoge Raad voor de economische beroepen en de minister bevoegd voor Economie, alsook betreffende de internationale samenwerking met derde landen

Advies

18-01-2017

Advies van 18 januari 2017 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het publiek register van de bedrijfsrevisoren

Advies
Copyright HREB 2018 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be