FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[12-03-2019]

KMO-normIn het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2019 is het bericht inzake de goedkeuring van de “norm met betrekki... > Meer info

[12-03-2019]

ISA-normIn het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2019 is het bericht met betrekking tot de goedkeuring van de “norm... > Meer info

[19-02-2019]

Jaarverslag 2017De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft zijn Jaarverslag 2017 bekendgemaakt.... > Meer info

[16-03-2018]

In het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2018 is het koninklijk besluit van 11 maart 2018 verschenen in verband met... > Meer info

Adviezen en aanbevelingen – Chronologisch overzicht

2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985

22-05-2018

Advies van 22 mei 2018 over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van de koninklijke besluiten vermeld in artikel 145, 1°, 2°, 4°, 7°, 8° en 12° van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

Advies

07-02-2018

Advies van 7 februari 2018 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de kwaliteitstoetsing van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en het gebruik van de opdrachtbrief

Advies

24-01-2018

Schrijven van 24 januari 2018 aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren als antwoord op de vraag van 22 december 2017 inzake externe rotatie

Advies

23-01-2018

Advies van 23 januari 2018 inzake Richtlijnen Stage BIBF 2017 van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

Advies
Copyright HREB 2019 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be