FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[25-09-2023]

In het Belgisch Staatsblad van 25 september 2023 is het koninklijk besluit van 31 juli 2023 tot benoeming van... > Meer info

[17-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 17 juli 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitter van ... > Meer info

[13-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 juli 2023 een advies geformuleerd over een voorstel to... > Meer info

[13-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 juli 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitster van... > Meer info

Economische beroepen

Welke beroepen worden bedoeld met "economische beroepen"?

In België omvat het begrip "economische beroepen" traditioneel vijf categorieën van gereglementeerde beroepen met bevoegdheden in drie specialisatiedomeinen. Deze beroepsbeoefenaars zijn gegroepeerd in afzonderlijke beroepsorganisaties.

Vijf gereglementeerde beroepen vallen onder de noemer van de "economische beroepen":


Door de wet van 17 maart 2019 waarbij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) zijn gefuseerd tot het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, verkort: IBA, of ook nog: ITAA (het Engelse letterwoord voor het nieuwe instituut) zijn bovenstaande titels, met uitzondering van de titel van bedrijfsrevisor, sinds 30 september 2020 als volgt vervangen:

·         de accountant is de gecertificeerd accountant geworden

 

·         de belastingconsulent is de gecertificeerd belastingadviseur geworden

 

·         de erkende boekhouder is de accountant geworden

 

·         de erkende boekhouder-fiscalist is de fiscaal accountant geworden

 

Beroepsbeoefenaars die vóór de fusie van beide instituten de titel van zowel accountant als belastingconsulent voerden, mogen een bijzondere titel gebruiken, met name “gecertificeerd fiscaal accountant”. 

De beroepsbeoefenaars die vallen onder de vijf gereglementeerde beroepen, behorend tot de "economische beroepen", kunnen hun activiteiten uitoefenen hetzij als "externen" (beroepsbeoefenaars die deel uitmaken van structuren die onafhankelijk zijn van de onderneming waarvoor zij (één of meerdere) dienst(en) verstrekken, hetzij als "internen" (werknemers van een bepaalde onderneming), met uitzondering van de bedrijfsrevisoren die hun opdrachten niet als "internen" kunnen uitvoeren, rekening houdend met hun rol in het algemeen belang voor de opdrachten inzake de wettelijke controle van de jaarrekening. Het is in deze context dat de hoofdtaak van de bedrijfsrevisor erin bestaat alle opdrachten uit te voeren die bij of krachtens de wet uitsluitend aan de bedrijfsrevisoren zijn toevertrouwd.

Copyright HREB 2023 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be