FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[05-07-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 5 juli 2024 een schrijven gericht aan de Voorzit... > Meer info

[25-06-2024]

De vergaderingen van de nieuw samengestelde Hoge Raad voor de Economische Beroepen zijn van start gegaan. ... > Meer info

[20-06-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 20 juni 2024 een advies geformuleerd over een on... > Meer info

[18-06-2024]

Het jaarverslag 2023 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen is beschikbaar. Daarin wordt een overzicht geg... > Meer info

Fiscaal accountants

De personen die vr de fusie van het BIBF en het IAB tot het ITAA door de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur respectievelijk lid waren bij het BIBF en het IAB, behouden hun bevoegdheden. Hun beroepstitels zijn gewijzigd, sinds 30 september 2020. Onderstaand schema licht dit in detail toe:

 

 

Erkend boekhouder

=>

(Intern) Accountant

Erkend boekhouder-fiscalist

=>

(Intern) Fiscaal accountant

Accountant

=>

Intern gecertificeerd accountant

Accountant, ingeschreven op de deellijst van

externe accountants

=>

Gecertificeerd accountant

Belastingconsulent

=>

Intern gecertificeerd belastingadviseur

Belastingconsulent, ingeschreven op de deellijst van externe belastingconsulenten

=>

Gecertificeerd belastingadviseur

Accountant-belastingconsulent

=>

Intern gecertificeerd (fiscaal) accountant OF

Intern gecertificeerd belastingadviseur

Accountant Belastingconsulent, ingeschreven in de deellijst van de externe accountants

en de deellijst van de externe belastingconsulenten

=>

Gecertificeerd (fiscaal) accountant OF

Gecertificeerd belastingadviseur

 

 

Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur

 

Koninklijk besluit van 11 september 2020 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en tot opheffing van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, met uitzondering van sommige bepalingen

 

Deontologie

Koninklijk besluit van 14 januari 2021 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)

 

Toegang tot het beroep 

Koninklijk besluit van 11 september 2020 betreffende de beroepsopleiding van de accountants en de belastingadviseurs

Koninklijk besluit van 10 april 2015 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten

 

Koninklijk besluit van 27 september 2015 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten

 

 

Openbaar register / Huishoudelijk reglement van het Instituut

Koninklijk besluit van 11 september 2020 tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de voorwaarde inzake beroepsverzekering

 

Kwaliteitstoetsing / Opdrachtbrief

Koninklijk besluit van 9 december 2019 tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de externe leden van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief

 

Tuchtprocedure

Nieuwe tuchtprocedures (ITAA)

Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur

 

Koninklijk besluit van 11 september 2020 tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de voorwaarde inzake beroepsverzekering

 

Lopende tuchtprocedures (BIBF)

Koninklijk besluit van 28 november 2018 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

Copyright HREB 2024 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be