FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[15-12-2022]

In het Belgisch Staatsblad van 15 december 2022 is het Koninklijk besluit van 27 november 2022 betreffende de registra... > Meer info

[01-08-2022]

Op 1 augustus 2022 heeft de heer Erwin Vanderstappen het wetenschappelijk secretariaat van de Hoge Raad voor de Economi... > Meer info

[13-06-2022]

In het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2022 is het bericht van 12 mei 2022 vanwege de federale Minister, bevoegd voor ... > Meer info

[17-12-2021]

Aanwerving van een wetenschappelijk adviseur bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen De Hoge Raad voor de E... > Meer info

Erkende boekhouders


Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

Deontologie


Koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)

Toegang tot het beroep


Koninklijk besluit van 10 april 2015 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten

Koninklijk besluit van 27 september 2015 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten

Toelatingsvoorwaarden voor rechtspersonen


Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkende boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon

Structuur van het Instituut (wet Verhaegen en uitvoeringsbesluit)


Koninklijk besluit van 3 augustus 2007 tot codificatie van de kaderwetten betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen (vervangt de kaderwet van 1 maart 1976)

Koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht

Huishoudelijk reglement van het Instituut


Beslissing van de Nationale Raad van 6 september 2002 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten
Copyright HREB 2023 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be