FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[05-07-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 5 juli 2024 een schrijven gericht aan de Voorzit... > Meer info

[25-06-2024]

De vergaderingen van de nieuw samengestelde Hoge Raad voor de Economische Beroepen zijn van start gegaan. ... > Meer info

[20-06-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 20 juni 2024 een advies geformuleerd over een on... > Meer info

[18-06-2024]

Het jaarverslag 2023 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen is beschikbaar. Daarin wordt een overzicht geg... > Meer info

Gecertificeerde accountants

De personen die vr de fusie van het BIBF en het IAB tot het ITAA door de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur respectievelijk lid waren bij het BIBF en het IAB, behouden hun bevoegdheden. Hun beroepstitels zijn gewijzigd, sinds 30 september 2020. Onderstaand schema licht dit in detail toe:


 

Erkend boekhouder

=>

(Intern) Accountant

Erkend boekhouder-fiscalist

=>

(Intern) Fiscaal accountant

Accountant

=>

Intern gecertificeerd accountant

Accountant, ingeschreven op de deellijst van

externe accountants

=>

Gecertificeerd accountant

Belastingconsulent

=>

Intern gecertificeerd belastingadviseur

Belastingconsulent, ingeschreven op de deellijst van externe belastingconsulenten

=>

Gecertificeerd belastingadviseur

Accountant-belastingconsulent

=>

Intern gecertificeerd (fiscaal) accountant OF

Intern gecertificeerd belastingadviseur

Accountant Belastingconsulent, ingeschreven in de deellijst van de externe accountants

en de deellijst van de externe belastingconsulenten

=>

Gecertificeerd (fiscaal) accountant OF

Gecertificeerd belastingadviseur

 

 

Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur

 

Koninklijk besluit van 11 september 2020 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur en tot opheffing van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, met uitzondering van sommige bepalingen

 

Deontologie

Koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants 


Toegang tot het beroep


Koninklijk besluit van 11 september 2020 betreffende de beroepsopleiding van de accountants en de belastingadviseurs

 

Openbaar register / Huishoudelijk reglement van het Instituut

Koninklijk besluit van 11 september 2020 tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de voorwaarde inzake beroepsverzekering

 

Kwaliteitstoetsing / Opdrachtbrief

Koninklijk besluit van 9 december 2019 tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de externe leden van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief


Tuchtprocedure

Nieuwe tuchtprocedures (ITAA)

Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur

 

Koninklijk besluit van 11 september 2020 tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de voorwaarde inzake beroepsverzekering


Lopende tuchtprocedures (IAB)

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

 


Copyright HREB 2024 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be