FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[15-12-2022]

In het Belgisch Staatsblad van 15 december 2022 is het Koninklijk besluit van 27 november 2022 betreffende de registra... > Meer info

[01-08-2022]

Op 1 augustus 2022 heeft de heer Erwin Vanderstappen het wetenschappelijk secretariaat van de Hoge Raad voor de Economi... > Meer info

[13-06-2022]

In het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2022 is het bericht van 12 mei 2022 vanwege de federale Minister, bevoegd voor ... > Meer info

[17-12-2021]

Aanwerving van een wetenschappelijk adviseur bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen De Hoge Raad voor de E... > Meer info

Verschilpunten tussen een advies en een aanbeveling ?

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen kan, naargelang het geval, adviezen of aanbevelingen uitbrengen.

Wanneer de Hoge Raad voor de Economische Beroepen door de Regering wordt aangezocht, zal de Hoge Raad in geen geval een aanbeveling kunnen doen. Hij is ertoe gehouden om een advies uit te brengen.

Onder "opdrachten" op de site wordt aangegeven welk gevolg de Regering moet geven aan adviezen die worden verstrekt door de Hoge Raad.

Wanneer de Hoge Raad voor de Economische Beroepen daarentegen een standpunt inneemt, op verzoek of op eigen initiatief, dan kan hij dit doen hetzij onder de vorm van een advies, hetzij onder de vorm van een aanbeveling.

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden naar aanleiding van de oprichting van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, zijn er talloze debatten gevoerd omtrent het verschil dat kan gemaakt worden tussen de adviezen en de aanbevelingen van de Hoge Raad. Deze elementen zijn samengevat in een document dat is opgenomen onder "historiek" op deze site.
Copyright HREB 2023 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be