FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[13-02-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 februari 2024 een advies geformuleerd over ee... > Meer info

[15-01-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 15 januari 2024 een schrijven gericht ... > Meer info

[10-01-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 10 januari 2024 een schrijven gerichtaan de Voo... > Meer info

[10-01-2024]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 10 januari 2024een schrijven gerichtaan de feder... > Meer info

Verschilpunten tussen een advies en een aanbeveling ?

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen kan, naargelang het geval, adviezen of aanbevelingen uitbrengen.

Wanneer de Hoge Raad voor de Economische Beroepen door de Regering wordt aangezocht, zal de Hoge Raad in geen geval een aanbeveling kunnen doen. Hij is ertoe gehouden om een advies uit te brengen.

Onder "opdrachten" op de site wordt aangegeven welk gevolg de Regering moet geven aan adviezen die worden verstrekt door de Hoge Raad.

Wanneer de Hoge Raad voor de Economische Beroepen daarentegen een standpunt inneemt, op verzoek of op eigen initiatief, dan kan hij dit doen hetzij onder de vorm van een advies, hetzij onder de vorm van een aanbeveling.

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden naar aanleiding van de oprichting van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, zijn er talloze debatten gevoerd omtrent het verschil dat kan gemaakt worden tussen de adviezen en de aanbevelingen van de Hoge Raad. Deze elementen zijn samengevat in een document dat is opgenomen onder "historiek" op deze site.
Copyright HREB 2024 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be