FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[25-09-2023]

In het Belgisch Staatsblad van 25 september 2023 is het koninklijk besluit van 31 juli 2023 tot benoeming van... > Meer info

[17-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 17 juli 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitter van ... > Meer info

[13-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 juli 2023 een advies geformuleerd over een voorstel to... > Meer info

[13-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 juli 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitster van... > Meer info

Verschilpunten tussen een advies en een aanbeveling ?

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen kan, naargelang het geval, adviezen of aanbevelingen uitbrengen.

Wanneer de Hoge Raad voor de Economische Beroepen door de Regering wordt aangezocht, zal de Hoge Raad in geen geval een aanbeveling kunnen doen. Hij is ertoe gehouden om een advies uit te brengen.

Onder "opdrachten" op de site wordt aangegeven welk gevolg de Regering moet geven aan adviezen die worden verstrekt door de Hoge Raad.

Wanneer de Hoge Raad voor de Economische Beroepen daarentegen een standpunt inneemt, op verzoek of op eigen initiatief, dan kan hij dit doen hetzij onder de vorm van een advies, hetzij onder de vorm van een aanbeveling.

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden naar aanleiding van de oprichting van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, zijn er talloze debatten gevoerd omtrent het verschil dat kan gemaakt worden tussen de adviezen en de aanbevelingen van de Hoge Raad. Deze elementen zijn samengevat in een document dat is opgenomen onder "historiek" op deze site.
Copyright HREB 2023 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be