FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[25-09-2023]

In het Belgisch Staatsblad van 25 september 2023 is het koninklijk besluit van 31 juli 2023 tot benoeming van... > Meer info

[17-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 17 juli 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitter van ... > Meer info

[13-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 juli 2023 een advies geformuleerd over een voorstel to... > Meer info

[13-07-2023]

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft op datum van 13 juli 2023 een schrijven gericht aan de Voorzitster van... > Meer info

Adviezen en aanbevelingen – Chronologisch overzicht

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985 - 0

17-07-2023

Schrijven van 17 juli 2023 aan de Voorzitter van het ITAA aansluitend op de (online)ontmoeting op 14 juni 2023 tussen de Hoge Raad en de vertegenwoordigers van de nieuw gekozen Raad van het ITAA

Advies

13-07-2023

Advies van 13 juli 2023 over een voorstel tot norm van de Raad ITAA betreffende de verenigbaarheid van de activiteit van domiciliëring van rechtspersonen en verenigingen

Advies

13-07-2023

Schrijven van 13 juli 2023 aan de Voorzitster van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) in verband met het besluit inzake de gelijkwaardigheid naar aanleiding van een verzoek tot registratie vanwege een auditorganisatie van een derde land

Advies

06-07-2023

Schrijven van 6 juli 2023 aan de Voorzitter van het IBR en van de Stagecommissie van het IBR in verband met de werkzaamheden van de Stagecommissie in 2022 en de ontmoeting met de Hoge Raad op 14 juni 2023

Advies

22-06-2023

Schrijven van 22 juni 2023 aan de Voorzitter van het IBR en de Voorzitter van het ITAA in verband met de publieke stellingname van de Hoge Raad omtrent het uitblijven van het normatief kader voor een aantal wettelijke opdrachten

Advies

22-06-2023

Schrijven van 22 juni 2023 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de adviezen van normatieve aard, aangenomen door het IBR en de aanpassing van de wetgeving, toepasselijk op de bedrijfsrevisoren en op de gecertificeerde accountants, naar aanleiding van de publieke stellingname van de Hoge Raad omtrent het uitblijven van een normatief kader voor een aantal wettelijke opdrachten

Advies

22-06-2023

Schrijven van 22 juni 2023 aan de federale Minister, bevoegd voor Middenstand, in verband met de adviezen van normatieve aard, aangenomen door het IBR en de aanpassing van de wetgeving, toepasselijk op de bedrijfsrevisoren en op de gecertificeerde accountants, naar aanleiding van de publieke stellingname van de Hoge Raad omtrent het uitblijven van een normatief kader voor een aantal wettelijke opdrachten

Advies

30-05-2023

Schrijven van 30 mei 2023 aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) in verband met de leidraden voor de kwaliteitscontrole 2023 van de bedrijfsrevisoren

Advies

10-05-2023

(Aangetekend) Schrijven van 10 mei 2023 aan de Voorzitter van het IBR met het uitdrukkelijk verzoek om te verhelpen aan de normatieve aard van bepaalde adviezen omtrent wettelijke opdrachten

Advies

19-04-2023

Advies HREB van 19 april 2023 over een ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen) (zogenaamde “effectennorm”)

Advies

19-04-2023

Advies HREB van 19 april 2023 over een ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar met betrekking tot de controle van fusie‐ en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

Advies

19-04-2023

Advies HREB van 19 april 2023 over een ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een entiteit

Advies

19-04-2023

Advies HREB van 19 april 2023 over een ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen

Advies

19-04-2023

Schrijven van 19 april 2023 aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) in verband met het besluit inzake de gelijkwaardigheid naar aanleiding van een verzoek tot registratie vanwege een auditorganisatie van een derde land

Advies

19-04-2023

Schrijven van 19 april 2023 aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de toepassing van de internationale controlestandaarden (ISA’s) 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) in België” van het IBR

Advies

19-04-2023

Schrijven van 19 april 2023 aan de Voorzitter van het IBR in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de toepassing van de internationale controlestandaarden (ISA’s) 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) in België” van het IBR

Advies

19-04-2023

Schrijven van 19 april 2023 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de toepassing van de internationale controlestandaarden (ISA’s) 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) in België” van het IBR

Advies

19-04-2023

Schrijven van 19 april 2023 aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de toepassing van ISAE 3000 (Herzien) en 3400 in België ” van het IBR

Advies

19-04-2023

Schrijven van 19 april 2023 aan de Voorzitter van het IBR in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de toepassing van ISAE 3000 (Herzien) en 3400 in België” van het IBR

Advies

19-04-2023

Schrijven van 19 april 2023 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de goedkeuring van het ontwerp van “norm inzake de toepassing van ISAE 3000 (Herzien) en 3400 in België” van het IBR

Advies

19-04-2023

Schrijven van 19 april 2023 aan de Voorzitter van het IBR in verband met het voornemen van het instituut om technische nota’s aan te nemen ingevolge de weigering tot goedkeuring van de zogenaamde effectennorm en het besluit van de Hoge Raad omtrent de onontvankelijkheid van de ontwerpnormen omzetting, fusies‐splitsingen en ontbinding

Advies

19-04-2023

Aangetekend schrijven van 19 april 2023 aan de Voorzitter van het ITAA omtrent de vier (negatieve) adviezen van de Hoge Raad inzake vier ontwerpnormen (zogenaamde effectennorm, omzetting, fusies‐splitsingen en ontbinding)

Advies

19-04-2023

Schrijven van 19 april 2023 aan de Voorzitter van het ITAA in verband met diverse voorstellen tot aanpassing van het toepasselijk reglementair kader (interne kwaliteitsbeheersing, deontologie en maatregelen om de onafhankelijkheid te waarborgen, kwaliteitstoetsing en opdrachtbrief)

Advies

21-02-2023

Schrijven van 21 februari 2023 aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) in verband met de goedkeuring van het IBR-ontwerp van “norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (Herzien) in België”

Advies

10-02-2023

Schrijven van 10 februari 2023 aan de Voorzitter van het IBR in verband met de goedkeuring van het IBR-ontwerp van “norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (Herzien) in België”

Advies

10-02-2023

Schrijven van 10 februari 2023 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de goedkeuring van het IBR-ontwerp van “norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (Herzien) in België”

(zonder de bijlagen)
Advies

09-02-2023

Aangetekend schrijven van 9 februari 2023 aan de Voorzitter van het IBR in verband met de onontvankelijkheid van het IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie‐ en splitsingsverrichtingen van vennootschappen"

Advies

09-02-2023

Schrijven van 9 februari 2023 aan de Voorzitter van het ITAA in verband met de onontvankelijkheid van het IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie‐ en splitsingsverrichtingen van vennootschappen"

Advies

09-02-2023

Schrijven van 9 februari 2023 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de onontvankelijkheid van het IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie‐ en splitsingsverrichtingen van vennootschappen"

Advies

09-02-2023

Schrijven van 9 februari 2023 aan de federale Minister, bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, in verband met de onontvankelijkheid van het IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie‐ en splitsingsverrichtingen van vennootschappen"

Advies

09-02-2023

Aangetekend schrijven van 9 februari 2023 aan de Voorzitter van het IBR in verband met de onontvankelijkheid van het IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een entiteit”

Advies

09-02-2023

Schrijven van 9 februari 2023 aan de Voorzitter van het ITAA in verband met de onontvankelijkheid van het IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een entiteit"

Advies

09-02-2023

Schrijven van 9 februari 2023 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de onontvankelijkheid van het IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een entiteit"

Advies

09-02-2023

Schrijven van 9 februari 2023 aan de federale Minister, bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, in verband met de onontvankelijkheid van het IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een entiteit"

Advies

09-02-2023

Aangetekend schrijven van 9 februari 2023 aan de Voorzitter van het IBR in verband met de onontvankelijkheid van het IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen"

Advies

09-02-2023

Schrijven van 9 februari 2023 aan de Voorzitter van het ITAA in verband met de onontvankelijkheid van het IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen"

Advies

09-02-2023

Schrijven van 9 februari 2023 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de onontvankelijkheid van het IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen"

Advies

09-02-2023

Schrijven van 9 februari 2023 aan de federale Minister, bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, in verband met de onontvankelijkheid van het IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen"

Advies

08-02-2023

Schrijven van 8 februari 2023 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de onmogelijkheid om goed te keuren – IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen)” (zogenaamde “effectennorm”)

Advies

08-02-2023

Schrijven van 8 februari 2023 aan de federale Minister, bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, in verband met de onmogelijkheid om goed te keuren – IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen)” (zogenaamde “effectennorm”)

Advies

08-02-2023

Aangetekend schrijven van 8 februari 2023 aan de Voorzitter van het IBR in verband met de onmogelijkheid om goed te keuren – IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen)” (zogenaamde “effectennorm”)

Advies

08-02-2023

Schrijven van 8 februari 2023 aan de Voorzitter van het ITAA in verband met het ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen)” (zogenaamde “effectennorm”)

Advies

08-02-2023

Schrijven van 8 februari 2023 aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) in verband met de onmogelijkheid om goed te keuren – IBR‐ontwerp van “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen)” (zogenaamde “effectennorm”)

Advies
Copyright HREB 2023 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be