FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[15-12-2022]

In het Belgisch Staatsblad van 15 december 2022 is het Koninklijk besluit van 27 november 2022 betreffende de registra... > Meer info

[01-08-2022]

Op 1 augustus 2022 heeft de heer Erwin Vanderstappen het wetenschappelijk secretariaat van de Hoge Raad voor de Economi... > Meer info

[13-06-2022]

In het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2022 is het bericht van 12 mei 2022 vanwege de federale Minister, bevoegd voor ... > Meer info

[17-12-2021]

Aanwerving van een wetenschappelijk adviseur bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen De Hoge Raad voor de E... > Meer info

Adviezen en aanbevelingen Ė Chronologisch overzicht

2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986 - 1985

28-06-2022

Advies van 28 juni 2022 inzake het ontwerp van Examenreglement van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA)

Advies

28-04-2022

Advies van 28 april 2022 over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2019 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

Advies

28-04-2022

Advies van 28 april 2022 over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor

Advies

07-03-2022

Schrijven van 7 maart 2022 aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) in verband met de goedkeuring van de ontwerpnormen "nettoactieftest en liquiditeitstest"

Advies

07-03-2022

Schrijven van 7 maart 2022 aan de federale Minister, bevoegd voor Economie, in verband met de goedkeuring van de ontwerpnormen "nettoactieftest en liquiditeitstest"

Advies

07-03-2022

Schrijven van 7 maart 2022 aan de Voorzitter van het IBR in verband met de goedkeuring van de ontwerpnormen "nettoactieftest en liquiditeitstest"

Advies
Copyright HREB 2023 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be