FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[12-03-2019]

KMO-normIn het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2019 is het bericht inzake de goedkeuring van de ďnorm met betrekki... > Meer info

[12-03-2019]

ISA-normIn het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2019 is het bericht met betrekking tot de goedkeuring van de ďnorm... > Meer info

[19-02-2019]

Jaarverslag 2017De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft zijn Jaarverslag 2017 bekendgemaakt.... > Meer info

[16-03-2018]

In het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2018 is het koninklijk besluit van 11 maart 2018 verschenen in verband met... > Meer info

Ontwerpen van koninklijke besluiten die betrekking hebben op de werkzaamheden van belastingconsulenten

Opdracht van de Hoge Raad

Adviezen verlenen aan de Regering

Overeenkomstig artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, bestaat de opdracht van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen erin om ertoe bij te dragen dat bij de uitoefening van de opdrachten die de wet aan de (of bepaalde categorieŽn van de) economische beroepen toevertrouwt en bij de verrichtingen van deze beroepsbeoefenaars, het algemeen belang en de vereisten van het maatschappelijk verkeer worden in acht genomen.

Deze opdracht wordt vervuld via adviezen verstrekt op verzoek van de Regering.

In bepaalde gevallen, moet de Hoge Raad verplicht worden geraadpleegd.

De voorafgaande raadpleging van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen is verplicht wanneer een koninklijk besluit moet worden genomen in uitvoering van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen of in uitvoering van elke andere wet die betrekking heeft op de leden van de economische beroepen (of op bepaalde categorieŽn ervan).

Indien de Koning wenst af te wijken van een eensluidend advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, dan dient elke afwijking uitdrukkelijk met redenen te worden omkleed. In dit verband kan verwezen worden naar artikel 159 van de Grondwet. Uit dit artikel vloeit voort dat de Hoven en Rechtbanken de koninklijke besluiten slechts toepassen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen.

Terug naar : Opdrachten

Copyright HREB 2019 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be