FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[02-06-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2020 is het bericht van 20 mei 2020 van Minister Muylle over de goedkeuring v... > Meer info

[20-03-2020]

In het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2020 is het bericht van 13 maart 2020 inzake de goedkeuring van de norm met... > Meer info

[12-03-2019]

KMO-normIn het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2019 is het bericht inzake de goedkeuring van de “norm met betrekki... > Meer info

[12-03-2019]

ISA-normIn het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2019 is het bericht met betrekking tot de goedkeuring van de “norm... > Meer info

Nieuw


02-06-2020

In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2020 is het bericht van 20 mei 2020 van Minister Muylle over de goedkeuring van de norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten bekendgemaakt.

Overeenkomstig de voorschriften van artikel 31 van de wet van 7 december 2016, volgt dit bericht op de goedkeuring door, enerzijds, de Hoge Raad voor de Economische Beroepen op 14 april 2020, en anderzijds, de federale Minister, bevoegd voor Economie op 20 mei 2020, van de norm die door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren voor goedkeuring is voorgelegd.

Deze norm in verband met de opdrachten die toevertrouwd zijn aan de bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist in het kader van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, is aangenomen wat het IAB betreft, door zijn Raad op 31 maart 2020 en wat het BIBF betreft, door zijn Nationale Raad op 31 maart 2020 en vervolgens voor advies overgemaakt aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, samen met het verzoek om goedkeuring vanwege het IBR van 1 april 2020.

De Hoge Raad heeft op datum van 20 mei 2020 een gunstig advies uitgebracht in verband met het ontwerp van norm/richtlijn, zoals voorgelegd door, enerzijds, de Raad van het IAB en, anderzijds, de Nationale Raad van het BIBF.

Copyright HREB 2020 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be